TÜM BEL-SEN BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPTI

TÜM BELEDİYELERE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

“MEMURLUĞA ALIM İŞLEMLERİNDE ŞEFFAF VE ADİL OLUN”

Bilindiği üzere Yerel Yönetimlerde memur sıfatı ile işe alımlar, 3 ayrı yöntem ile gerçekleşmektedir. .Bunlardan birincisi bizim de ilkesel olarak mülakat kısmına karşı çıkarak, “bilimsel, adil ve şeffaf olarak uygulanırsa doğrusu budur” dediğimiz KPSS sınav sistemidir.

İkincisi, en başından beri Sendikamızın karşı çıktığı, esnek ve güvencesiz çalışmanın, Dünya’da “Taylorizm” diye adlandırılan, insanı bir makine-meta gibi gören çalışma sisteminin dayattığı “sözleşmeli memurluk” sistemidir.

Üçüncüsü ise, özel kadrolara dışarıdan yapılan doğrudan atama biçimleridir ki, bunun istihdam aracı olarak kullanılmasına “Mülkiye Müfettişleri” dahi ciddi tenkit koymaktadır. Bu yöntem ile örneğin, sivil yaşamda hiçbir sıfatı ve kalifiyesi olmayan bir kişi, Belediyelerde çok kısa zamanda kritik ve önemli görevlere gelebilmektedir. Kamunun “arpalık” olarak adlandırılmasına yol açan uygulama tam da budur.

Tüm Bel-Sen olarak kurulduğumuz günden bu yana Belediyelerde alın teri döken tüm emekçilerin istisnasız güvenceli kadroda çalıştırılmasını ve aynı işi yapan emekçilerin aynı ücreti almalarını savunduk. Geçmişte taşeron, bugün için Şirket personelleri ve sözleşmeli memurluk gibi uygulamaların daima karşısında olduk.

Ayrıca dışarıda önemli bir çoğunluğu yüksek tahsilli milyonlarca genç, iş umudu ile beklerken, Belediyelerde “sınavsız yöntemler” ile işe alımların bu halkın vicdanını en çok yaralayan şey, olduğunu da her fırsatta dile getirdik. Bugün için Ülkemizde çalışma yaşamına, adalete ve işe girmede eşitliğe olan inancı en çok zedeleyen ve pırıl pırıl gençlerimizin yurt dışına gitmesine yol açan şey tam da budur.

En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyecek isek, Kamuda aynı odada aynı işi yapan 4 farklı kadroya, 4 farklı maaş vermek “ayıptır, günahtır bu Ülkeye yazık etmektir.”

 AKP Hükümetinin, kamuda sözleşmeli memurların “asil kadroya” alınacağına dönük çalışma yapacağı haberi üzerine Ülkemizde binlerce Belediyemizde “fırsat bu fırsattır” denerek Belediye Başkanları, kendileri ve aidiyeti bulunduğu Siyasi Partilere, “yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde “siyasi rant ve avantaj” elde edebilmek amacıyla bünyelerinde bulunan şirket personellerini hızla “sözleşmeli memurluğa ” atamaya başlamıştır.

İlimiz Kocaeli ’ye dönecek olursak eğer, önemli bir çoğunluğu Büyükşehir ve İSU Genel Müdürlüğümüzde ve İlçe Belediyeleri dahil olmak üzere binlerce şirket emekçisinin sözleşmeli memurluğa geçiş işlemleri devam etmektedir. Sözleşmeli memurluğa geçecek Şirket emekçilerinin maaşlarında 4 ila 6 bin TL oranında artış meydana gelecektir.

Ancak, şirket emekçilerinin hangilerinin, hangi kriterlere göre ve hangi yöntemle memurluğa alınacağı, kamuya açık şeffaf ve sınav vb. uygulamaların yapılıp yapılmayacağı, süreçlerin gizli yürütülüyor olması Belediyelerde çok ciddi sancılara yol açmaktadır. Emekçilerin bir çoğunda bu işlemlerin “siyasi kayırmacılık ve torpil” üzerinden yürütüldüğü kanısı hakimdir.  Bu atamalarda ismi geçmeyen şirket emekçilerinde aynı zamanda, neden ve nasıl elendiği ? konusunda hiçbir bilgilendirme yapılmadığından, “derin bir hayal kırıklığı ve hüsran” meydana gelmiştir.

Bu konuda hâlihazırda, şirket emekçilerinin yoğunlukla üyesi bulunduğu sendikal yapının “ölü taklidi” yapıyor olması bizleri şaşırtmamakla beraber biz, bu duruma sessiz kalmayacağız.

Ülkemizde ve İlimizde bu sorunu çözecek olan, bizzat Belediye Başkanlarıdır. Tek bir emekçinin ahını almadan, toplumsal ve kamu vicdanına uygun şekilde bunun tek çözümü, öncelikle işlemlerin şeffaf, açık, denetlenebilir bir biçimde yürütülmesidir. Bu yöntemin hepimize faydası olacaktır.  Memurluğa alımlarda “mülakat” gibi kimsenin inanmadığı kayırmacılığa açık bir yöntem derhal lağvedilmeli, açık sınavlar ile bu işlemler yürütülmelidir. Kamu bu işte örnek olmazsa, özel sektör çok daha acımasız davranacaktır.

Buradan başta merkezi Hükümet olmak üzere, tüm Belediye Başkanları ve Kamu İdarecilerine sesleniyoruz;

2007 Yılında yayımlanan ve bugüne dek yapılan her değişiklik ile emekçilerin tamamen aleyhine bir durum yaratan, “İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği” Derhal Lağvedin. Bunu tüm siyasi partilerin ortak mutabakatı ile “eşit adil ve şeffaf” bir düzenlemeye çevirin. Bugünden itibaren hiç kimse, amcası, dayısı, işadamı,  milletvekili, İl Başkanı akrabası üzerinden işe girmesin. KPSS Sınav sistemi daha adil hale getirilerek, mülakatsız bir biçimde hak eden gençlerimiz kamuda işe alınsın ve Kamuda güvenceli kadrolar dışındaki tüm çalışma biçimleri kaldırılsın.

Bu taleplerimiz gerçekleştiğinde, başta çalışma yaşamı olmak üzere, Ülkemizdeki toplumsal barış ve uzlaşıya en büyük katkıyı koymuş oluruz. Gelişmiş demokrasilerin istinasız tamamı bu şekilde davranmaktadır.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubemiz olarak tüm kamuoyuna ve halkımıza saygı ile ifade ediyoruz. 03.08.2022

                                                                               Erdal KARAKUŞ                                                                                            Kocaeli Şube Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.