İlker Kazan bu ay yine dersini çalışmış.

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İlker Kazan bu ay yine dersini çalışmış. İlker Kazan çalışıyor çalışmasına ama Fatma Kaplan elektrikler kesik olduğundan mıdır, nedir pek çalışamıyor olmalı ki, geçen ay verilen..

İlker Kazan bu ay yine dersini çalışmış.
Son Güncelleme: Whatsapp

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İlker Kazan bu ay yine dersini çalışmış.

İlker Kazan çalışıyor çalışmasına ama Fatma Kaplan elektrikler kesik olduğundan mıdır, nedir pek çalışamıyor olmalı ki, geçen ay verilen soru önergelerine cevap hazırlayamamış…

Bu ay İlker Kazan 5 tane önerge ile meclise geldi.

Büyükşehir yasası ile mahalle yapılan köylere yeni çıkarılan yasa ile yeniden köy olma şansı doğdu.

Bu fırsat gerçekten kaçırılmamalı, mahalle olan köylerimizi yeniden köy statüsü kazandırarak üretir hale getirmek bu ülkenin tüm yurtseverlerinin birincil görevidir.

Hemen çalışmalara başlansın diye önerge veren İlker Kazan’ın bu konuda heyecanlı olduğunu görüyor ve tebrik ediyoruz.

Yine İzmit köylerinde geçen kardan yıkılan seralar nedeniyle mağdur olan köylülerimize yardım edilmesini istiyor…

Tarih koridorundaki minyatürlerin eskiyip, yıprandığını ve değiştirilmesini istiyor.

Hafız Şerif sokaktaki kaldırımların yenilenmesi gerektiğinin söylüyor.

Ve Belediyenin yani halkın paralarının virüs öldüren robot icat ettik diyerek neden boşa harcandığını soruyor…

Bu robot hikayesi tam Aziz Nesin’lik bir hikaye ama olan halkın parasına oluyor ve Belediye zarara uğratılıyor.

Esasında bu palavra işten dolayı oluşan zararı Fatma Kaplan ve bu işi tezgahlayanlar cebinden ödemeli, halkın parasını yerine koymalı…

İlker Kazan’ın önergelerinin tamamını aşağıda görebilirsiniz…

MHP’den İzmit’te köklü değişiklik önerisi! 

İzmit Belediye Meclisi’nde MHP’li Meclis Üyesi İlker Kazan, İzmit’te mahalle statüsünde olan köylerle ilgili radikal bir değişikliği öngören önerge sundu.  

İzmit Belediye Meclisi bugün İzmit Belediye Meclis Salonu’nda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştiriliyor.   

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun’un 10. maddesi ile başvuru yapmak şartı ile köy statüsü değiştirilmiştir. Söz konusu Torba Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na eklenen madde ile getirilenleri şöyle özetleyebiliriz: 

1- Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. 

2- Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir. 

3- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. 

4- Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır. 

5- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır. 

6- Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz. 

7- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler. 

8-Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinin 15 ve 29. fıkraları uygulanmaz.” 

Yukarıda belirttiğimiz kanun maddesine göre ilçemizdeki mahallelerin kaybetmiş oldukları hakları geri kazanabilmesi için ilgi önergemizin ilgi komisyona havalesini , gündeme alınmasını, araştırılmasını ayrıca belediyemize bağlı kırsal mahalle statüsüne sokabilmemiz için muhtarların dinlenerek gerekli müracaatların alınıp  İzmit Belediye Meclisini ve İZMİT halkını bilgilendirmenizi önemle arz ve rica ederim.02.02.2021 

………..

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA                                                               

ÖNERGEDİR 

KONU :   Dezenfeksiyon Robotu  

Koronavirüse karşı ilk günden itibaren amansız bir mücadele göstererek yüz binlerce steril maske ve tıbbi malzeme üreten İzmit Belediyesi, şimdi de kendi ürettiği Ultraviyole (UV) Dezenfeksiyon Robotu  için patent başvurusunda bulunuyor. 

Koronavirüse karşı aldığı önlemlerle ilk günden itibaren örnek bir mücadele gösteren İzmit Belediyesi, salgınla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. Üretime dayalı belediyecilik anlayışını salgın döneminde yüzbinlerce maske, bone, siperli maske üreterek sürdüren İzmit Belediyesi, şimdi de kendi üretimi olan UV Dezenfeksiyon Robotu ile salgınla mücadeleyi ileri boyuta taşıyor. 

Her Türlü Yüzeyi Dezenfekte Edebiliyor 

İzmit Belediyesi’nin üretimini gerçekleştirdiği UV DezenfeksiyonRobotu, üzerindeki ultraviyole ışın tüpleri sayesinde yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor. Her türlü virüsle mücadele için tasarlanan robotla, android telefon üzerinden bağlantı kurulabiliyor. 

Uv Robotun Patenti Alınacak 

İnsansız bir ortamda aktif hale getirilen robot, 20 dakika içerisinde 20 metrekarelik  bir alanı etkin dezenfekte edebiliyor. İnternet üzerinden uzaktan kumanda da edilebilen cihaz, UV ışın teknolojisi ile mikrop ve bakterilere karşı etkin mücadele veriyor. İzmit Belediyesi kendi üretimi UV Dezenfeksiyon Cihazı için yakın dönemde patent başvurusunda bulunacak. 

Yukarıda bilgisi verilen yazı belediyemizin sayfasından alınmıştır. 

  1. Basında öğrendiğimiz kadarı ile aynı cihaz 2012 yılında patenti alınmıştır doğrumudur? 
  1. Belediyemiz bugüne ne kadar masraf yapmıştır? 
  1. 23.06.2020 gününden 02.02.2021 gününe kadar hangi aşamaya gelinmiştir? 
  1. Belediyemiz bu cihazı nezaman halkımızın kullanımına sunacaktır? 

Yukarıda belirtilen sorulara Başkanlığınızca kısa süre içersinde yazılı yanıt vererek Belediye Meclisini ve İZMİT halkını bilgilendirmenizi önemle arz ve rica ederim.02.02.2021 

……

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA                                                               

ÖNERGEDİR 

KONU :  Belediyemizin Hacıoğlu,Eseler,Durhasan ve Bayraktar mahallelerindeki sera üreticileri hakkında 

İzmit Belediyemizin  Hacıoğlu,Eseler,Durhasan ve Bayraktar mahallelerindeki sera üreticileri Bölgemize yağan yoğun kar yağışından dolayı seraları hasar görmüştür.Öncelikle kendilerine geçmiş olsun diyoruz.Mahallelerde yapmış olduğumuz ziyaretlerde durumun ağırlığı tarafımızca görülmüş ve notlar alınmıştır 

Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediyesi olarak seralarını yeniden yapmak isteyen çiftçilerimize yüzde elli hibeli destek vereceğiz. Sadece naylonunu değiştirmek isteyenlere ise naylonu hibe edeceğiz şeklinde desteğini açıklamıştır. 

İzmit Belediyesi olarakta adı geçen mahallelerimizdeki sera üreticilerimizin yaralarını kapatmak adına kalan yaranın da tarafımızdan kapatılması için ilgi komisyonlara havalesini ve vatandaşlarımıza gerekli maddi yardımların belediyemizce yapılmasını talep ediyoruz. 02.02.2021

……

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA                                                               

ÖNERGEDİR 

KONU :  İzmit Hafız Şerif Sokak hakkında 

İzmit Belediyemizin hemen yanında bulunan  Hafız Şerif Sokak’taki kaldırımlarının 

Gerekli bakım,onarımlarının  yapılarak alanda gerekli çevre düzenlemesinin yapılmasını talep ediyoruz. 02.02.2021 

…..

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA                                                               

ÖNERGEDİR 

KONU :  Hurriyet caddesindeki Saat Kulesinin alt tarafındaki minyatür heykeller hakkında 

İzmit Belediyemizin Halil Vehbi Yenice Başkanımızı zamanında ilçemize kazandırılan ilçemizin Dünden Bugüne izmit adlı minyatürleri yapımından günümüze kadar zaman aşımından dolayı aşınmış olup izmit’imize yakışmayan bir görüntü oluşturmaktadır. 

Bu neden ile ilgi minyatürlerin bakımının yapılarak İzmit’imizin giriş kapısı konumundaki alanda Gerekli çevre düzenlemesinin yapılmasını talep ediyoruz. 02.02.2021 

 

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.