RECEP DURSUN ESKİHİSAR RANTÇILARINA KARŞI AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Aşağıda gördüğünüz mahkeme kararı yıllarca verilen bir mücadelenin sonucunda halk adına kazanılmış bir davanın kararıdır. 2012 rakamlarına göre yıllık 200 milyon TL. kamu zarara uğratılıyor ve birilerinin cebine akıtılıyor. Önceki..

RECEP DURSUN ESKİHİSAR RANTÇILARINA KARŞI AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI
Son Güncelleme: Whatsapp

Aşağıda gördüğünüz mahkeme kararı yıllarca verilen bir mücadelenin sonucunda halk adına kazanılmış bir davanın kararıdır.

2012 rakamlarına göre yıllık 200 milyon TL. kamu zarara uğratılıyor ve birilerinin cebine akıtılıyor.

Önceki dönem CHP İlçe Başkanı Recep Dursun’un yargıya taşıdığı ve sonuç aldı yani çok büyük bir iş başardı.

Yer yerinden oynaması lazımdı.

Ama her şey aynı tas aynı hamam devam ediyor, Rantçılar Eskihisar’ın kaymağını yemeye devam ediyor.

https://www.hurriyet.com.tr/amp/ekonomi/denizde-buyuk-kavga-basladi-21560573

Gebze Eskihisar’da Büyükşehir Belediyesinin iskelesi bedelsiz olarak bir şirkete verilmiş.

Bu şirketin en büyük ortağı Binali Yıldırım Başbakan iken oğluna gemi alması için 200 bin Euro borç veren birisi.

Ve nasıl bir ticari deha sahibi olduğunu da aşağıda göreceğiniz jet hızı ile yükselişinden, zenginleşmesinden tamda “Allah verdikçe veriyor, gökten para yağıyor” misali tırmanışından anlayacaksınız.

Bu şirketin özelliği nedir?

Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi tarafından neden imtiyazlar verilmektedir.

Aralık ayında sonuçlanan mahkeme kararına göre neden işlem yapılmıyor?

Olayın tüm ayrıntıları aşağıdadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanına bir sorum var.
Negmar şirketi ve iştirakleri ile ortaklarını tanıyor musunuz?

Bu şirketin iştiraki Gök Denizcilik’e Eskihisar’da bedelsiz iskele kullanım izni verdiniz mi?

Neden?

Gebze Belediyesince de geçiş hakkı adı ile kamuya ait otopark tahsisi yaptınız mı?

Danıştay tarafından geçiş hakkının kanuna açıkça aykırı olduğu kararına rağmen,neden hala faaliyetine göz yumuluyor?

Kamu zararına sebep olan, kanuna açıkça aykırı kararın altına imza atanlar hakkında ne yapacaksınız?..

Ama esas ilginç olan, Negmar şirketiyle eski Başbakan Binali Yıldırım arasındaki ilişki.

Negmar şirketinin sahibi Mehmet Koç, yıllar önce Yıldırım’ın çocukları tarafından satın alınan gemi için Yıldırım kardeşlere 200 bin euro borç vermesiyle gündeme gelmişti

Gök denizcilik Negmar grubuna ait.

Denizcilik sektörüne yazılımla işe başladı, sonra gemi sahibi oldu. Sonra Suudi Nesma Grubu ve ardından Gübretaş’la yolu çakıştı. Bu iki ortağıyla birlikte Negmar’ı kuran işadamı Mehmet Koç bugün gemilerden oluşan bir filoyu yönetiyor.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Haziran 2008’de kurulan Negmar’ın üç ortağı bulunuyor: Şirketin yüzde 40 hisse Gübre Fabrikaları A.Ş., yüzde 40 hisse Nama International’a yüzde 20 hissenin sahibi ise Etis Denizcilik Yatırım A.Ş. ile Mehmet Koç ve Mehmet Berber’e ait.

Bilindiği gibi denizyolu ile sefer yapmak isteyen tüm firmaların öncelikle sefer yapılacak iskeleler için işletme izni, düzenli sefer yapılması için de hat izni alması ve ilgili idarelerce mevzuat uyarınca talep edilen gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.

Ama bu mahkeme kararı ile artık ne iskele ne de vapura araç bindirmek için kullanacağı yolu yok demektir.

Yani Deniz taşımacılığı yapılamaz…

Yargı kararlarına ve başından hukuksuz olduğu bilinmesine rağmen iletiyor,milyonlar kazanıyor,İDO ile haksız rekabet ediyor ve Recep Dursun‘dan başkasından ses yok…

Garip ama gerçek bu…

Kamuya ait otopark resmen işgal edilmiş,halkın kullanımına kapatılmış durumda…

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. çatısı altına giren Etis lojistik, 2012’de müşteri portföyüne Kümaş Manyezit Sanayiʹyi, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayiʹyi ekleyerek, taşımacılıkta büyük bir hacme ulaştı. Eti Maden ve Şişecam da şirketin müşterileri arasında. Ağırlıklı kimya, maden, tarım ve mobilya sektörlerine hizmet veren şirket, limanlara gelen dökme ithalat ve ihracat yüklerinin yurtiçinde dağıtımını ve depolamasını yapıyor.
Gerçekten Negmar ve bünyesindeki şirketler ile ortakları mercek altına alınmalı.Kısa sürede bu kadar büyüme inanılmaz…

GÖK DENİZCİLİK NEDEN VE NASIL KORUNUYOR? ( TARİHÇESİ) 

1 – İLK KİRALAMA :  

Mülkiyeti Gebze  Belediyesine  ait bulunan Kocaeli İli, Gebze İlçesi  ,Eskihisar Köyü mevkiinde vaki ve kain olan tapunun pafta no:6’da bulunan 5.800 m2 miktarlı taşınmazını 31/10/2002 tarih ve 2002/95 sayılı meclis kararına istinaden,2886 sayılı yasanın 36. Maddesine istinaden 10 yıl süre ile kiralanması yönünde 16/12/2003 tarih ve 2003/4546 sayılı encümen kararı doğrultusunda 06/01/2004 tarih ve 2004/55 sayılı encümen (İhale Komisyon) Kararı doğrultusunda 10 yıl süre ile Gök Denizcilik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş şirketine kiraya verilmesine karar verilmiş ve Gebze Üçüncü Noterliğince Düzenlenen 16/01/2004 tarih ve 01294 yevmiye no ile kira sözleşmesi akdedilmiştir.Kira bedeli ile şartları bu sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Belediye ile kiracı şirket arasında Gebze Üçüncü Noterliğince Düzenlenen 16/01/2004 tarih ve 01294 yevmiye no ile akdedilen kira sözleşmesi sonucu yer teslimi kendisine yapılmış ve kiracı tarafından kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. 

A – BİRİNCİ BORÇ YAPILANDIRMA:  

Sözleşmeye göre tahakkuk etmiş ancak ödemeyerek temerrüde uğramış  faizleri ile birlikte yaklaşık 15.100.000 TL  biriken kira borcunun yeniden yapılandırılmasına dair 25/06/2010 tarihinde belediye başkanı ile 25/06/2010 tarihinde protokol imza edilmiştir.Yapılan protokolle kiracı tarafından 6.052.000 TL ödenmesine ve ödemenin 15 ay eşit taksitlerle yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu protokol ve borç miktarının düşürülmesine karşın yine ödememeye devam etmesi üzerine Gebze Belediye Başkanlığı’nca Gebze Birinci Noterliği’nce Düzenlenen 14/09/2012 tarih ve 18397 yevmiye nolu ihtarname ile sözleşme feshedilmiştir. 

B – İKİNCİ BORÇ YAPILANDIRMA :  

25/09/2013 tarihli İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce Yazılan yazıda kira alacakların tahsili ile sözleşmenin feshi sebebiyle tahliye davalarının devam ettiği ,kiracı firma tarafından 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin ( h) fıkrasına göre ihtilafın sonuçlandırılmasının talep edilmesi üzerine konunun meclise havale edilmesi istenilmiş, 

a – Belediye Meclisinin 01/10/2013 tarih ve 2013/177 sayılı kararı ile konu komisyona havale edilmiş, 

b – Komisyonca da kiracı ile olan ihtilafın devam eden davaları ve tüm harç ve avukatlık ücretlerini kapsayacak şekilde 15/08/2013 tarihine kadar tahakkuk etmiş alacaklar için toplam 5.345.587,60 TL + KDV ödenmesine,1.500.000 TL’nin peşin  ve kalanın da 15 eşit taksitler halinde ödenmesi  karşılığında sulh olmak üzere Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi adına komisyon üyesi Cemal Dursun’un muhalefet şerhi ne rağmen oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Gebze Belediye Meclisinin  01/11/2013 tarih ve 2013/189 nolu meclis kararı ile de sözleşmenin feshi ile belediye başkanlığına kiracı ile olan ihtilafın devam eden davaları ve tüm harç ve avukatlık ücretlerini kapsayacak şekilde 15/08/2013 tarihine kadar tahakkuk etmiş alacaklar için toplam 5.345.587,60 TL + KDV ödenmesine,1.500.000 TL’nin peşin  ve kalanın da 15 eşit taksitler halinde ödenmesi  karşılığında sulh olmak üzere oy çokluğu ile yetki verilmiştir. 

C – ÜÇÜNCÜ BORÇ YAPILANDIRMA :  

Verilen yetki sebebiyle belediye başkanlığı ile Gök Denizcilik arasında yapılan sulh protokolünün 7. Maddesinde ..Gök Denizcilik İşbu protokol kapsamındaki borçlarını ya da bu protokolün imzalanmasından sonra tahakkuk edecek kira bedellerini üst üste 3 ay ödemediği takdirde protokolün hükümsüz hale geleceğini,belediyenin her türlü dava ve talep haklarına sahip olacağını kabul,beyan ve taahhüt eder..” hükmü düzenlenmiştir. 

Anılan bu hükme ve hukuk kuralları gereğince sulh protokolüne borçlu şirket tarafından uyulmaması sebebiyle sulh sözleşmesi ihlal edilmiştir.Keza 9. Aydan itibaren sulh sözleşmesi gereği ödenmesi gereken ve tahakkuk eden kira bedelleri ödenmemiştir. 

Yukarıdaki yapılandırmaya rağmen  birikmiş borçlarını ödemeyen şirketle  üçüncü defa yeniden borç yapılandırılması yapılmıştır. 

2 – SON KİRALAMA  ( GEÇİŞ HAKKI) 

Davalı Belediye borcunu ödemeyen ve ihalesi haklı sebeplerle feshedilmiş olan şirketin anılan taşınmazı hukuki herhangi bir münasebet olmadan haksız kullanımdan alıkoyması ve otopark olarak kamunun kullanımına hazır bulundurması  gerekirken aksine şirket ödüllendirilmeye devam edilmiş ve ; 

06/01/2016 Gebze Belediyesi Meclis oturumda alınan 2016/11 nolu karar ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Talep yazısı ile ; 

 ”..5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) bendi gereği Kullanım hakkı Belediyemize ait Eskihisar (Köyü) Mah. 6 paftada bulunan 5800 m2 açık otopark alanın sol kısmından geliş gidiş olmak üzere 12 metrelik alandan araçların kıyıya ulaşması ve kıyıdan gelen araçların yola ulaşması için oluşturulmuş olan geçişten geçecek araçlardan aşağıdaki ücret tarifesine göre ücret alınması, araç geçişinin düzenli olarak sağlanması, kontrol edilmesi ve ücretlerin tahsili için gerekli önlemlerin alınması ve personel görevlendirilmesi, Gök Denizcilik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. den hizmet alan araçlar için şirketin araç geçiş biletleri dökümü üzerine kesilen faturaların suretleri ibraz edilerek aylık araç geçiş adetinin tespit edilerek her ayın 5. Gününe kadar araç geçiş ücret bedellerinin tahsil edilmesi, vadesinde ödeme yapılmaması, faturaların suretlerinin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edildiğinin tespit edilmesi durumunda gecikmeksizin araç geçişinin durdurulması dahil olmak üzere tedbir alınmasına yapılan oylama neticesinde üyelerin oy çokluğuyla karar verildi ..”denilen meclis kararı doğrultusunda 5800 m2 alan içinde  geçiş hakkı adı altında 12 metrelik yol için kiralama yapılmıştır. 

Defalarca korunan şirket bu defa yetmemiş gibi daha büyük bir koruma altına alınmış ve kamunun zararına sebebiyet verilmiştir. 

Meclis kararında ..Eskihisar (Köyü) Mah. 6 paftada bulunan 5800 m2 açık otopark alanın sol kısmından geliş gidiş olmak üzere 12 metrelik alandan araçların kıyıya ulaşması ve kıyıdan gelen araçların yola ulaşması için.” Demek suretiyle  5.800 m2 yerine daha küçük bir alan için kiralama yapılmış ancak gerçekte bu alanın tamamı bu şirket tarafından kullanılmaktadır. 

Bu şekli ile otopark alanlarının kamunun kullanımından kaçırılması demektir.Keza bu bölgede denizle buluşmak isteyen Gebze ve Darıca halkının araçlarının park edilmesi için ayrılan alanların kiralanması ve tahsis edilmesi sebebiyle imkansız hale gelecek,yollar üzerinde park edilmesi ve araç trafiğinin kilitlenmesine sebebiyet verecektir. 

Borcunu ödemeyen,ihalesi feshedilmiş ve yenilenmemiş şirkete bu şekilde yeniden tahsis yapılmak suretiyle hem kamuya açık otoparkın halk tarafından kullanılması engellenmiş,hem temerrüde uğrayan şirket ödüllendirilmiş ve hem de kısmen geçiş verilmek suretiyle daha az bedelle kamunun zarara uğramasına ve şirketin kazanç temin etmesine  olanak sağlanmış olacaktır.Yine kamu hizmetine sunulan alanlarda gelir gider hesabının yapılamıyacağı da açıktır.Bu açıdan denizle buluşacak belde halkının kullanımına tahsis edilen açık otoparkın şirkete kira adı altında özel tahsis yapılarak kamunun kullanımından yasaklanması hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. 

O zaman şu soru sorulabilir. 

12 metrelik yol geçiş hakkı dışındaki yaklaşık 5.000 m2 alan neden hala aynı şirketçe kullanılmakta ve neden halkın araçlarının park edilmesine izin verilmemektedir? 

GÖK DENİZCİLİK ŞİRKETİ KİMLERE AİT ? 

 KAMU YARARI YOK SAYILARAK KAMUNUN ZARARINA RAĞMEN  HALA KİM VE NİÇİN KORUMAYA DEVAM EDİYOR? 

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SAYGI İLE SUNULUR…. 

YORUMLAR (1)

  1. YAKUP BEYAZ 27 Mart 2021, 13:04

    Bu konuda çok fazla araştırma yaptım fakat sizin açıklamanız baya bir açıklayıcı olmuş sağolun.

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.