GÜNER KİZİR VE MAZİM

1990 YILINDA İzmit Belediyesi’ne memur olarak göreve başlamıştım. Stajyer memurdum.   TÜM-BEL-SEN’in kuruluşunda yer aldım.  Çünkü…