PEMBE KÖŞK’ün ENSAR’a TAHSİSİ USULSÜZDÜR!

Ensar Vakfı KBB'nin hangi asli görev ya da hizmetini üstlenmiştir ki kendisi ile tahsis protokolü imzalanacaktır?

Tahir Bey, Ensar vakfı bu kentte kamu yararına ne iş yapıyor?

Kamu yararı derneklerin tamamına yardım ediyormuş Tahir Bey. Ama kime ne kadar? Ensar’a Köşk veriyorsunuz da…