Kanada’dan gelip Toprağı, suyu, havayı zehirledikleri yetmedi birde Türk Köylüsünü mahkemeye verdiler

Borç batağında, ürünleri para etmeyen, traktörleri haczedilen köylüler; bir yandan da köylerini, topraklarını, ormanlarını, meralarını korumak…