AB ve ABD’nin planı: “Türkiye göçmen deposu yapılmak isteniyor”

Şimdiye kadar ülke insanlarını Türk – Kürt, Alevi – Sünni, Müslim – Gayri Müslim, Laik –…