SÜLFÜRİK ASİT’ E DURDURMA KARARI

Kocaeli Körfez İlçesi Kabakoz Mevkiinde yapılmak istenen Sülfürik Asit Tesisi Projesi için ÇED
sürecine girilmiş, Halkın Katılımı Toplantısı öncesi, sırası ve sonrasında ilçe genelinde projeye
karşı ciddi ve nitelikli bir kamuoyu oluşmuş, derneğimizin itiraz dilekçesine destek imzalarıyla her
kesimden Körfez halkı itiraz sürecini sahiplenmiştir.

Hazırlanan dilekçe ve imzalar, T.C Kocaeli Valilik Makamı, T.C Körfez İlçe Kaymakamlık
makamlarıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yanı sıra 28 ayrı kurum ve müdürlüğe derneğimiz
tarafından ulaştırılmıştır. Bu sürede projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ÇED süreci devam
etmiş, 9 Kasım 2021 günü Ankara’ da Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirme Genel
Müdürlüğü’nde İnceleme Değerlendirme Kurul (İDK) toplantısı yapılacağı ilan edilmiştir.
Bakanlığa bu toplantıya katılma talebimiz pandemi nedeniyle red edilmiştir. Pandemi sürecinde
ilçemizde başka projelere ait 6 tane ÇED Halkın Katılımı Toplantısı ile yine Ankara’ da 2 ayrı İDK
Toplantısına katıldığımızdan Red kararını tanıma ihtimalimiz elbette yoktu. Türlü güçlüğe rağmen
derneğimiz Ankara’ da Bakanlıktaki toplantıya katılmıştır. Toplantıda bakanlıktan 2 kurul üyesi ve
proje sahipleri 12 kişi hazır bulunmuştur.
İDK Toplantısında proje sunumu yapıldıktan sonra derneğimiz ve kurul üyelerinin projeye dair
soruları olmuş, ardından proje için resmi kurumların görüşleri okunmuştur.
Toplantı sırasında Proje sahibi tarafından sürekli “alanın 25 yıldır kendilerinde tapulu olduğu,
birçok insana ekmek verdiği” defaten hatırlatma gereği duyulmuştur. Elbette şirket sahibinin
bahsettiği bu hususlardan hiç birisinin kendisine Körfezi zehirlemesi için bir hak vermediğini
hatırlatmak ise taraf olarak bize düşmüştür. Aynı zamanda “atık değerlendireceğiz geri dönüşüm
yapacağız ülkeye girdi sağlayacağız” şeklinde bakanlığı etkilemeye yönelik ifadeleri olmuş ancak
kurul üyeleriyle birlikte bizim de fark ettiğimiz dosyadaki yanıltıcı kimi fotoğraf ve eksik bilgiler
sorulduğunda yeterli cevaplar alınamamıştır.
Kurum görüşlerinde itiraz dilekçemizde yer alan hususlara da vurgu yapılarak, Kocaeli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi’ nin OLUMSUZ görüş verdiği görülmüştür.
Bakanlık Hava Kalitesi Dairesinin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği yaratacağından projeye
çekincesini bildirmesi ve DSİ’ nin görüş yazısı eksik olduğundan Kocaeli Körfez İlçesinde
yapılmak istenen Modül Enerji SÜLFÜRİK ASİT TESİSİ Projesi için “SÜRE DURDURMA”
Kararı verilmiştir. Süreç derneğimizce takip edilecektir.
Bugün geldiğimiz nokta, ilçemizde sade vatandaşından, siyasetçisi, yöneticisine hep birlikte hareket
etme iradesini göstermesi kadar, çevre mücadelesi için ciddi bir kazanımdır. Ve elbette bu karar,
aslında itiraz dilekçesine attığı imzasıyla, dükkanında, sokakta, kahvede, pazarda samimi olarak
itirazını dile getirip, İlçesine, yaşam alanlarına aslında geleceğine sahip çıkan KÖRFEZ HALKINA
aittir, içtenlikle şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

Yaprak FİDANCI
Başkan

Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir